BAHAR DÖNEMİ SONU İTİBARI İLE AZAMİ SÜRESİ SONA EREN ve MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

05 Nisan 2019

BAİBÜ SENATO KARARI

KARAR NO:2019/82

         2018-2019 Lisansüstü Akademik Takvimine aşağıdaki tarihlerin eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

19 Temmuz 2019

Bahar dönemi sonu itibarı ile azami süresi sona eren öğrenciler (6. döneminde olan tezli yüksek lisans) için tez savunmasına girmek için başvuruların son günü (savunulmuş ve ciltlenmiş tezin 20 Eylül 2019 tarihine kadar teslim edilmesi koşulunu öğrencinin kabul etmesi halinde yönetmeliğe uygun olarak bu tarihte değişiklik yapılabilir)

19 Ağustos 2019

Bahar dönemi sonu itibarı ile azami süresi sona eren öğrenciler (6. döneminde olan tezli yüksek lisans öğrencileri) için tez savunmasına girilebilecek son gün (savunulmuş ve ciltlenmiş tezin 20 Eylül 2019 tarihine kadar teslim edilmesi koşulunu öğrencinin kabul etmesi halinde yönetmeliğe uygun olarak bu tarihte değişiklik yapılabilir)

20 Eylül 2019

Bahar dönemi sonu itibarı ile (azami süresi sona eren öğrenciler dahil) mezun olabilmek için savunulmuş ve ciltlenmiş tez teslimi ve azami süresi dolan öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi için son gün

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top