2018-2019 BAHAR SEMİNER SUNUM DUYURUSU

19 Nisan 2019
OgrenciNo Ad Soyad Bölüm DersAdi DersKodu ÖğretimÜyesi Program Seminer Konusu Sunum Tarihi Sunum Saati Sunum Yeri
18161110101 Yağmur Özge ÖZTÜRK Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 Beyhan Kibar Tezli Yüksek Lisans Türkiye Sebze Tohumculuğunun Genel Değerlendirmesi 30.04.2019 11:00 ZDBF 1085 Toplantı Salonu
17161110103 Halit Murat TEZCAN Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 Beyhan Kibar Tezli Yüksek Lisans Türkiye'de Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Durumu 30.04.2019 10:00 ZDBF 1085 Toplantı Salonu
18161110103 Hafzullah SEVİM Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 İhsan Canan Tezli Yüksek Lisans Taze Dilimlenmiş Meyve Muhafazası 18.04.2019 10:00 3053 nolu Toplantı Salonu
18161110104 Muzaffer ÇAVUŞ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 Muttalip Gündoğdu Tezli Yüksek Lisans Bolu İli Tarımsal Destek Faaliyet Alanları 29.04.2019 13:00 ZDBF 1085 Toplantı Salonu
18261110102 Özlem SÖZERİ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 Turan Karadeniz Tezli Yüksek Lisans Bursa Yöresinde Meyvecilik İşletmeleri Yapısının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar 29.04.2019 11:00 ZDBF 1085 Toplantı Salonu
17161110104 Okan YÜKLET Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6111007052015 Turan Karadeniz Tezli Yüksek Lisans "Meyve Türlerinde Büyüme ve Adventif Kök Formasyonu" 29.04.2019 10:00 ZDBF 1085 Toplantı Salonu
18261100102 Sinem ÇETİN Bitki Koruma Anabilim Dalı Seminer 6110007052015 Gülay KAÇAR Tezli Yüksek Lisans Karantina zararlısı Drosophila suzukii 3.05.2019 10:30 ZDBF 1085 nolu Toplantı Salonu
18261010104 Lebogang Charlotte THEMBA Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101007052015 Ekrem GÜREL Tezli Yüksek Lisans The Effects of Different Sucrose Levels and Hormonal Compositions on the Germination of Efficiency of Sesame indica L. 7.05.2019 14:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18261010101 Esma DEMİR Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101007052015 Mehmet ÖZTÜRK Tezli Yüksek Lisans Signal peptides for recombinant protein secretion with bacterial expression system 9.04.2019 10:00 Alper Karakaş Seminer salonu
17161010103 Gülay KALMAOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101007052015 Murat TELLİ Tezli Yüksek Lisans Green light dependent LED light quality on algae growth and gene expression 10.04.2019 11:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18261010103 Uğur ÇABUK Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101007052015 Nusret ZENCİRCİ Tezli Yüksek Lisans Modern Appraoches in Agriculture: Whole Genome Sequencing of Phosphate-Solubilizing Bacteria 11.04.2019 11:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18341296464 Burak TANDOĞAN Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101007052015 Nusret ZENCİRCİ Tezli Yüksek Lisans Wheat Special Quality Characteristics 11.04.2019 10:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18261010202 Zekiye KILIÇSAYMAZ Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101008052017 Mehmet ÖZTÜRK Yüksek Lisans Dereceli Doktora Bile Salt Hydrolase (BSH): Structure, Function and Substrate Specificity 13.05.2019 11:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18161010201 Filiz BATMAZ Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101008052017 Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Yüksek Lisans Dereceli Doktora Absorption of heavy metals with ostracod carapace: A case study 16.04.2019 15:30 Alper Karakaş Seminer salonu
18161010203 Çağatay ÇAPRAZ Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101008052017 Okan KÜLKÖYLÜOĞLU Yüksek Lisans Dereceli Doktora Using ostracods as proxy for paleoenvironmental reconstruction 12.04.2019 11:00 Alper Karakaş Seminer salonu
18161010205 Hafize Gizem KABAKCI Biyoloji Anabilim Dalı Seminar 6101008052017 Seza ARSLAN Yüksek Lisans Dereceli Doktora Deadly proteins: Prions 23.05.2019 14:00 Alper Karakaş Seminer salonu
19261070103 MERVE AKTÜRK Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107007052015 Fatma ÖZTÜRK Tezli Yüksek Lisans Bolu Sehir Atmosferinde Belirlenen Biyo-aerosollerin Diger Hava Kirletici ile İlişkilerinin İncelenmesi 16.04.2019 16:00 BAIBU MF 2.kat 225
17161070101 Burak KUDAL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107007052015 Nusret KARAKAYA Tezli Yüksek Lisans Katı Atık Depolama Sahalarının Projelendirilmesi ve İnşaası: Bolu İli Katı Atık Depolama Sahası Örneği 17.04.2019 14:30 BAIBU MF 2.kat 229
17161070105 Ahmet Melih KUTLU Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107007052015 Yakup ERMURAT Tezli Yüksek Lisans Toprak kaynaklı ısı pompası kullanımı ile soğutma odası yapımında alan ve sıcaklık bağıntısının modellenmesi 21.05.2019 11:00 BAIBU MF 2. Kat 227
18261070202 Tuğçe ŞİMŞEK Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107008052017 Arda YALÇUK Yüksek Lisans Dereceli Doktora Mikrolalglerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Kullanımı 17.05.2019 10:00 10:00 BAIBU MF 2.kat 225
17161070204 Neriman KAYAALP Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107008052017 Fatih EVRENDİLEK Yüksek Lisans Dereceli Doktora İşletmelerde Çevre Yönetim Sistemleri 14.05.2019 14:00 BAIBU MF
17161070206 Berkin ÜSTÜNYILDIZ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6107008052017 Nazlı BALDAN PAKDİL Yüksek Lisans Dereceli Doktora Yeni Fosfor Kaynağı: Atıksu 22.04.2019 10:00 BAIBU MF 2. Kat 228
18161080102 Muhammed Duran YAZAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Erdal BEKİROĞLU Tezli Yüksek Lisans Rüzgar Enerji Sistemlerinin Şebeye Bağlantısı ve Güç Kalitesine Etkisi 15.05.2019 14:00 TEE LAB.
17161080107 Gürsel OLCA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Kemal POLAT Tezli Yüksek Lisans Görüntü İşlemede Derin Öğrenme Uygulamaları 21.05.2019 10:00 EEM Mikroişlemci Lab
18261080103 Fevzi Emre KÖSEOĞLU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Nihat DALDAL Tezli Yüksek Lisans Elektroniksel ve Yazılımsal yöntemlerle renk tanıma ve kontrol sistemlerinin incelenmesi. 7.05.2019 13:30 EEM YL DERSLİK 413
18261080107 Zeynel Abidin SEZER Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Nihat DALDAL Tezli Yüksek Lisans Yeni nesil haberleşme sistemlerinde modülasyon ve demodülasyon tekniklerinin incelenmesi. 7.05.2019 14:30 EEM YL DERSLİK 413
17161080106 Halit Kerem ÖZCİHAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Oğuz ÜSTÜN Tezli Yüksek Lisans Elektrik Makinalarının Mekanik Parametrelerinin Belirlenmesi 17.05.2019 14:00 TEE LAB.
17161080105 Tansu EMİROĞLU Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Oktay AYTAR Tezli Yüksek Lisans CMOS Teknolojisinde Yüksek Hızlı İzle-Tut Devre Tasarımı 30.05.2019 14:00 EEM Mikroişlemci Lab
18261080105 Veysel YARĞI Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6108007052015 Seda POSTALCIOĞLU Tezli Yüksek Lisans Alkolizme Yatkınlığın Yapay Zeka Teknikleri ile Teşhisi 13.05.2019 14:00 EEM YL DERSLİK 413
18161020102 Alex MUTALE Fizik Anabilim Dalı Seminar 6102007052015 Ercan YILMAZ Tezli Yüksek Lisans Si Nanowire fabrication 18.04.2019 13:00 NÜRDAM
18261020101 Ayhan Anıl AKDAĞ Fizik Anabilim Dalı Seminar 6102007052015 Ferdi ALTINTAŞ Tezli Yüksek Lisans Entanglement and its role in quantum heat engines 6.05.2019 08:30 FEF-40
17161030103 Betül CINDIK Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Erkan YALÇIN Tezli Yüksek Lisans Toz Çorba Mikslerinin Fizikokimyasal Özelliklerinin Hızlı Viskozite Ölçer (Rapid Visco-Analyzer) Cihazı ile Belirlenmesi 15.05.2019 11.00 413
18161030103 Bahar ATMACA Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Gülsün EVRENDİLEK Tezli Yüksek Lisans Tohumlarda Atımlı Elekrik Alan Uygulaması ve Önemi 13.05.2019 10:00 413
18161030101 Hakan TANRIVERDİ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Gülsün EVRENDİLEK Tezli Yüksek Lisans Geleneksel İçeceklerimizden Meyan Köküne Atımlı Elektrik Alan Uygulayarak Raf Ömrünü Arttırma 22.05.2019 11.00 413
17161030105 Yunus TEMEL Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Gülsün EVRENDİLEK Tezli Yüksek Lisans PEF uygulamasının gıda ürünlerde kullanımı ve avantajları 24.05.2019 14:00 413
18261030103 Gamze YAMAN Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Gülsün EVRENDİLEK Tezli Yüksek Lisans Yenilikçi Yöntemlerden Atımlı Elektrik Alan (PEF) ve Ultraviyole (UV) Uygulamalarının Hardaliye Üzerine Etkileri 16.05.2019 11:00 413
18261030102 Merve ÇAKIR Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103007052015 Hayri COŞKUN Tezli Yüksek Lisans İmitasyon peynirler ve özellikleri 15.05.2019 14:00 413
18261030206 Burcu BİLALOĞLU Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103008052017 Gülsün EVRENDİLEK Yüksek Lisans Dereceli Doktora Farklı mikrobiyel kaynaklardan elde edilen biofilmlerin karekterizasyonu ve gıda prosesleri altındaki davranışlarının incelenmesi 17.05.2019 14:00 413
18261030203 Damla YANMIŞ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103008052017 Hayri COŞKUN Yüksek Lisans Dereceli Doktora Maraş dondurması yapılışı, özellikleri ve dondurmaya özgü analizler 14.05.2019 14:00 413
18261030201 Furkan AYDIN Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103008052017 İbrahim ÇAKIR Yüksek Lisans Dereceli Doktora Gıda kaynaklı maya ve küflerin tanımlanmasında kullanılan moleküle genetik yöntemler 13.05.2019 14:00 413
18261030204 Tuğçe ÖNBAŞ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103008052017 İbrahim ÇAKIR Yüksek Lisans Dereceli Doktora Gıda güvenliğinin sağlanmasında doğal gıda biyokoruyucularının kullanımı ve uygulama alanları 13.05.2019 15:00 413
18261030207 Serdar TOHMA Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6103008052017 Semra TURAN Yüksek Lisans Dereceli Doktora Nanoemülsiyonlar ve gıda sanayinde kullanım alanları 14.05.2019 15:00 413
17161120101 Utku ÇELEBİ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Aydın ERGE Tezli Yüksek Lisans Çeşitli et ürünlerinde tavuk Mekanik Ayrılmış Etinin (MAKE) kullanımı 15.05.2019 11.45-12.30 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
17161120102 Semra ŞENKAL Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Handan ESER Tezli Yüksek Lisans Sepiyolitin Kanatlı Beslemede Kullanımı 17.05.2019 10.00-10.45 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
18261120103 Muhammed Enes ALEMDAR Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Hayriye Orallar Tezli Yüksek Lisans Kanatlı Hayvanların İmmun Sistemleri ve Mekanizmaları 16.05.2019 09.00-09.45 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
18261120106 Burhan KARABAŞ Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Hayriye Orallar Tezli Yüksek Lisans Kanatlı hayvanlarda 16S RNA sekanslama analiz metodu kullanımı 16.05.2019 09.45-10.30 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
18261120104 Ali ÇAKIR Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Mustafa MİDİLLİ Tezli Yüksek Lisans Avian Influenza (Kuş Gribi) 15.05.2019 11.00-11.45 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
18261120102 Yusuf ERGÜL Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Sabri Arda ERATALAR Tezli Yüksek Lisans Türkiye'de ve Dünyada Hindi Yetiştiriciliği 16.05.2019 11.15-12.00 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
18261120107 Erkan KASIRĞA Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Seminer 6112007052016 Sabri Arda ERATALAR Tezli Yüksek Lisans Bolu İli Hanatlı Hayvan ve Diğer Çiftlik Hayvanları Varlığı ve Etkileşimleri 16.05.2019 10.30-11.15 ZDBF 2083 nolu toplantı salonu
17161050108 Seyfettin Can KESKİN Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Ali Naci ÇELİK Tezli Yüksek Lisans Hibrit Bir Katı Oksit Yakıt Hücresi/Fotovoltaik Sistem Tasarımı 10.05.2019 10:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
18261050112 Mohammad Sulaiman STANEKZAI Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Ali Naci ÇELİK Tezli Yüksek Lisans Fotovoltaik/PEMFC Hibrit Enerji Sistem Tasarımı 10.05.2019 09:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
18261050104 Samet ÇETİN Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Gürcan YILDIRIM Tezli Yüksek Lisans Tesisat HVAC (Isıtma-Soğutma- Havalandırma) Kanallarının Tasarımı 17.05.2019 09:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
18261050113 Tolgahan YILMAZ Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Gürcan YILDIRIM Tezli Yüksek Lisans Tavuk Kesimhane Sularında Arıtma Yöntemleri 17.05.2019 08:30 MAKİNE YL DERSLİK 413
12872458704 Musab Talha DEMİRTUTAN Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Murat PAKDİL Tezli Yüksek Lisans Tabakalı Kompozitlerde Titreşim Modelleri 17.05.2019 09:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
17161050109 Ömer Bilgehan ÖZTOK Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Murat PAKDİL Tezli Yüksek Lisans Projeksiyon Kaynağının Uygulama Alanları 17.05.2019 09:30 MAKİNE YL DERSLİK 413
18261050107 Kadir ÖZBEK Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Ömer Özyurt Tezli Yüksek Lisans Enerji Verimliliğinde Yeşil Binaların Rolü 2.05.2019 14:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
17161050110 Mustafa ÜNAL Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Sabri ÖZTÜRK Tezli Yüksek Lisans Alüminyum Alaşımlarının Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesi 27.02.2019 10:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
18261050106 Sedat KAHVECİ Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Seminer 6105007052015 Yahya ALTUNPAK Tezli Yüksek Lisans Galvanizli Çeliklerde Galvanizleme Teknikleri ve Kaynak Kabiliyetlerine Etkisi 13.05.2019 15:00 MAKİNE YL DERSLİK 413
18161090102 Muzaffer BARUT Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6109007052015 Faheem Shahzad BALOCH Tezli Yüksek Lisans İleri Bitki Fenotipleme Teknikleri ve LemnaTec Sisteminde Arpa ve Mısır Örneği 9.05.2019 14:00 ZDBF - Tarla Bitkileri Bölümü Toplantı Odası
18161090103 Furkan ERHAN Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6109007052015 Gülsüm YALDIZ Tezli Yüksek Lisans Rezene (Foeniculum vulgare) Bitkisinin Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Yapılan Çalışmaların İrdelenmesi 9.05.2019 14:30 ZDBF - Tarla Bitkileri Bölümü Toplantı Odası
18261090103 Mehmet İzzet TÜRKOĞLU Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Seminer 6109007052015 Sabahaddin Ünal Tezli Yüksek Lisans Mürdümük Yem Bitkisinin Önemi 9.05.2019 15:00 ZDBF - Tarla Bitkileri Bölümü Toplantı Odası
18161130102 Merve BURUK Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Seminer 6113007052016 Cihangir KİRAZLI Tezli Yüksek Lisans Kıyı Kuşları Ekolojisi 27.05.2019 10:00 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Toplantı Salonu
18161130101 Emine Ahsen GÖK Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Seminer 6113007052016 Cihangir KİRAZLI Tezli Yüksek Lisans Kuşlarda Ebeveyn Yatırımı ve Savunma Davranışı 27.05.2019 11:00 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Toplantı Salonu

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top