2019-2020 GÜZ BİLİM SINAV / YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI ve KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

09 Temmuz 2019

Bilim sınavı sonucunda başarılı olan adayların 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Enstitü Öğrenci işlerine ŞAHSEN başvuru yapmaları ve öğrenci dosyasını doldurularak kesin kayıt işlemini yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kesin kayıt Esnasında İstenilen Belgeler;

1. Lisans/tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi asılı ve onaylı fotokopisi

2. Not döküm belgesi aslı (transkript)

3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınmış okul tanınırlık belgesi

4. ALES sonuç belgesi (belge üzerinde “Sonuç Belgesi Konturol Kodu” bulunmalıdır)

5. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi, (Tezli yüksek lisans programları için varsa, Doktora programları için zorunlu, (belge üzerinde “Sonuç Belgesi Konturol Kodu” bulunmalıdır))

6. Nüfus Cüzdan fotokopisi,

7. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

8. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

9. Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge 

ANABİLİM DALLARI

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyoloji

Çevre Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Fizik

Gıda Mühendisliği

Kimya

Makine Mühendisliği

Matematik

Tarla Bitkileri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

İş Sağlığı ve Güvenliği

YATAY GEÇİŞ

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top