2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

28 Ağustos 2019

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KESİN HAKKI KAZANAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER VE KAYIT TARİHLERİ;

 

(THE REQUIRED DOCUMENTS FOR THE ACCEPTED FOREIGN STUDENTS)

 

KESİN KAYIT  TARİHİ

REGISTRATION (START-END)

21.08.2019- 27.09.2019 (MESAİ SAATLERİNDE)

AUGUST 21-SEPTEMBER 27, 2019

KESİN KAYIT YERİ

(PLACE)

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ

(Institute of Natural and Applied Sciences)

ADRES

(ADDRESS)

BAİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3. Kat) 14030 Gölköy/BOLU 

(BAİBÜ Institute of Natural and Applied Sciences (Faculty of Agriculture and Natural Sciences 3rd Floor)

Gölköy/BOLU 

TEL NO

0 374 254 10 00 – 5390

 

 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), (Diploma or officially approved copy of the graduation certificate (in English or translated into Turkish)
 • Not durum belgesinin resmi onaylı örneği (İngilizce dilinde veya Türkçe tercümeli), Transkript (officially approved copy of the transcript) (in English or translated into Turkish)
 • Başvuru Formu ve Başvuru Formunda beyan ettiği belgelerin resmi onaylı örneği, (Application form and the officially approved copy of the documents declared in the form)

 

ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin resmi onaylı örneği, (Officially approved

   copy of student visa taken from foreign mission)

 • Pasaportun aslı veya resmi onaylı örneği, (Passport or officially approved copy of the passport)
 • Öğrenim amaçlı ikamet beyanı, (Declaration of residence (educational))
 • 3 (üç) adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), (3photo (taken in the last six months))
 • Devlet bursu ile gelen öğrenciler için ücretlerinin ödeneceğine dair ilgili devlet kuruluşlarından veya ülkelerin elçiliklerinden alınacak olan resmi yazı. (For state scholarship students, the official writing taken from the relevant government agency)
 • İl Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet izni (Residence permit taken from provincial

 

   directorate of security)

 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (BAİBÜ Ziraat Bankası Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Katkı Payı Hesabı-   TR23 0001 0000 5045 1523 495001 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.) (Tuition fee payment receipt taken from the bank. Bank account of The Institute of Natural Sciences (BAİBÜ Ziraat Bankası Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Katkı Payı Hesabı-   TR23 0001 0000 5045 1523 495001)

 

 

2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti Tutarı (Tuition Fee)

 

İlk defa kayıt olan öğrenciler için (For the first registration)

Türkçe Programda 2.000 TL             Programme in Turkish : 2000 TL

İngilizce Programda 2.500 TL           Programme in English : 2500 TL

 

2018-2019 ve öncesinde kayıt olan öğrenciler için (For the students registered in 2018-2019 and before)

Türkçe Programda 1.250 TL              Programme in Turkish : 1250 TL

İngilizce Programda 1.500 TL           Programme in English : 1500 TL

 

Not

 • Kesin kayıt yaptıran öğrenciler üniversitemiz akademik takviminde belirtilen süreler içinde eğitim öğretimlerini sürdürmek zorundadır.

 

Note

 • The students who have final registration have to continue their education within the period specified in the academic calendar of the university. 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top