2020-2021 Bahar Lisansüstü Sınavına girecek olan Adayların Dikkatine

10 Şubat 2021

DUYURU

ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için adaylar, aşağıda listeli başvuru belgelerinin birer örneğini ve imzalı “Aday Başvuru Formu”nu (Enstitü Başvuru Bilgileri) dosya içerisinde eksiksiz bir şekilde, bilim sınavı esnasında anabilim dalı başkanlığına teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerini tam olarak teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Dosya İçinde Yer Alması Gereken Belgeler

 

  1. İmzalı “Aday Başvuru Formu” (Başvuru sisteminden başvuru yazdır diyerek alınacak belge)
  2. Yüksek lisans başvuruları için adayların lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya diploma fotokopisi, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belge fotokopisi veya diploma fotokopisi,
  3. Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans not dökümü (transkript) fotokopisi,
  4. ALES sonuç belgesi,
  5. Yabancı dil belgesi (Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programları için zorunlu*),

*Yabancı dil belgesi yoksa; ÖSYM’nin 28.02.2021 tarihli 2020-YÖKDİL/2 sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ibraz edecekler. Enstitü duyurular sayfasındaki Taahhütname dilekçesinin imzalanmış hali eklenmelidir.

  1. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır),
  2. Fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, oturma izin belgesi, pasaport,)

 

Bilim sınav sonucu 50 puan ve üzeri olan adaylar "BAŞARILI", bilim sınav sonucu 50 puanın altında olan adaylar "BAŞARISIZ"dır. Başvurusu jüri tarafından GEÇERSİZ bulunan adayların ve bilim sınavına GİRMEYEN adayların “Bilim Sınav Notu” ÜBYS’ye “0” (sıfır) olarak girilecektir.

 

Aşağıda listeli programlar için ayrılan 2 kişilik kontenjan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışanlar için ayrılmış olup, (BAİBÜ ile Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği ayrılan kontenjandır) Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları dışında başvuran adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek bilim sınavına alınmayacaklar ve/veya sınava alınsalar bile sınavları geçersiz kabul edilecektir.

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli YL

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri Tezli YL

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi Tezli YL

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Tezli YL

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Tezli YL

 

Bilim Sınav Yerleri için TIKLAYINIZ

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top