2020-2021 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARINA AİT LİSTELERİN AÇIKLANMASI

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ SINAV SONUÇLARINA AİT LİSTELERİN AÇIKLANMASI

12 Şubat 2021
 
 

Not: Sonuçlar, Geliş sırasına göre  ilan edilecektir.

 
 

Başarılı olan adaylar kesin kayıtlarını 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında ŞAHSEN Enstitüye gelerek yaptıracaklardır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak olup, kesin kayıtların bitişini takip eden ilk iş günü bilgilendirileceklerdir.

Kesin kayıt Esnasında İstenilen Belgeler;

1) Lisans/tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve onaylı fotokopisi

2) Not döküm belgesi aslı (transkript)

3) Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınmış okul tanınırlık belgesi

4) ALES sonuç belgesi (belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır)

5) Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi* (Tezli yüksek lisans programları için şart koşulmuş ise, Doktora programları için zorunludur. Sonuç belgesi üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunmalıdır). **ÖSYM’nin 28.02.2021 tarihli 2020-YÖKDİL/2 sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ibraz edecekler Enstitü duyurular sayfasındaki Taahhütname dilekçesinin imzalanmış hali,

6) Nüfus Cüzdan fotokopisi,

7) 4 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

8) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

9) Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış ilişiği yoktur belgesi (YATAY GEÇİŞ yapan adaylar için)

10) Bolu MEB kontenjanından başvuran adaylar için Bolu MEB çalışanı olduklarına dair belge

 

Sınavlar sonucu başarılı bulunan yeni öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz….

 

Not : Başvurusu ilan metninde yer alan koşulları sağlamıyor olması nedeni ile jüri tarafından GEÇERSİZ bulunan adayların ve bilim sınavına GİRMEYEN adayların “Bilim Sınav Notu” listelere “0” (sıfır) olarak yazılmıştır.

 
   Anabilim Dalı  Programı     
       
   Anatomi Anatomi Tezli YL  
       
   Antrenörlük Eğitimi Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora  
       
   Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Tezli YL  
  Bahçe Bitkileri Doktora  
       
   Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Tezli YL  
  Katılım Bankacılığı Doktora  
       
   Beden Eğitimi Beden Eğitimi Öğretmenliği Tezli YL  
       
   Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli YL  
       
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Eğitim Teknolojileri Doktora  
       
   Bitki Koruma Bitki Koruma Tezli YL  
  Bitki Koruma Doktora  
       
   Biyoloji Biyoloji Tezli YL  
  Biyoloji Doktora  
       
   Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Tezli YL  
  Çevre Mühendisliği Doktora  
       
   Eğitim Bilimleri  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli YL  
  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tezli YL  
       
   Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli YL  
       
   Farmakoloji Farmakoloji Tezli YL  
       
   Fizik   Fizik Tezli YL  
  Fizik Doktora  
       
   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli YL  
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora   
       
   Fizyoloji Fizyoloji Tezli YL  
       
   Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli YL  
       
   Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Tezli YL  
  Gıda Mühendisliği Doktora  
       
   Güzel Sanatlar Eğitimi  Resim - İş Eğitim Tezli YL  
       
   İktisat İktisat Tezli YL  
  İktisat Doktora  
       
   İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası)   İletişim Bilimleri Tezli YL  
  İletişim Bilimleri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans  
       
   İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL  
       
   İşletme Pazarlama Tezli YL  
  İşletme Tezli YL  
  İşletme Doktora  
       
   Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Tezli YL  
       
   Kimya Kimya Tezli YL  
  Kimya Doktora  
       
   Makina Mühendisliği Makine Mühendisliği Tezli YL  
  Makine Mühendisliği Doktora  
       
   Matematik Matematik Tezli YL (İngilizce)  
  Matematik Tezli YL (Türkçe)  
       
   Sensör Teknolojileri (Disiplinlerarası) Sensör Teknolojileri Tezli YL  
       
   Sinir Bilimi (Disiplinlerarası) Sinir Bilimleri Doktora  
       
   Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tezli YL  
  Tarla Bitkileri Doktora   
       
   Temel Eğitim  Sınıf Eğitimi Tezli YL  
       
   Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli YL  
       
   Tohum Bilimi ve Teknolojisi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Tezli YL  
       
   Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL  
  Türk Dili ve Edebiyatı Doktora  
       
   Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli YL  
  Sosyal Bilgiler Eğitimi  Doktora  
       
   Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Tezli YL

 
       

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top