TO THE ATTENTION OF THE INTERNATIONAL STUDENTS / ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

TO THE ATTENTION OF THE INTERNATIONAL STUDENTS / ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

03 Mart 2021
     
 

TO THE ATTENTION OF THE INTERNATIONAL STUDENTS  

International students who are accepted for the Spring term are required to complete online pre-registration by the 28th of February on http://yobsis.ibu.edu.tr/ul. Those students who completed their on-line registration must submit the originals or certified copies of the required documents by post or personally by March 31, 2021.

User name and password, while be used for course selection, will be send to the email address given by the student during application after online registration.

The students who received their user name and passwords should contact the head of the relevant department to get advice on the course selecetion. The emails and course programs can be seen on http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/post/AnaBilimDallariPro.

The selection and registration for courses must be completed between 26.02.2021 and 05.03.2021. The students can also make changes on the courses registered between 08-12 March 20121.

International students should consider the following language requirements for course selection and registration;

 1. Students who register for graduate programs teaching in Turkish must meet one the following criteria;
 2. a) Turkish Language Proficiency Certificate of B2 level or better from Turkish Teaching Centers (TÖMER) of Turkish universities.
 3. b) Diploma from a university program teaching in Turkish
 4. c) B2 level obtained from BAİBU TÖMER proficiency exam
 5. Students who do not meet language requirements above must attend Turkish language course at BAİBU TÖMER. Students who cannot meet the language criteria after 2 semesters will be removed from the university. Students with related language certificates can register for English or Arabic courses during this time if the department offers courses in these languages.
 6. Students who register for graduate programs teaching in English/Arabic must meet one the following criteria;
 7. a) Students must have at least 50 (fifty) for the Master's programs and 60 (sixty) for PhD programs, from the English language proficiency exams which are accepted by ÖSYM (National Measuring, Selection, and Placement Center https://www.osym.gov.tr/) or English language exams conducted by BAİBU School of Foreign Languages.
 8. b) Proof of English language proficiency is not required from the candidates whose mother tongue is English or have achieved their Bachelor's or Master's degrees from an English-medium university.
 9. c) Those who do not meet the English language proficiency requirement are allowed to be enrolled in a maximum of two semesters of a preparation program for learning English offered by BAİBU School of Foreign Languages (https://yabancidiller.ibu.edu.tr/).
 
     
 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE….

Kabul  Mektubu  alan  Uluslararası öğrencilerin  28 Şubat 2021 tarihine kadar http://yobsis.ibu.edu.tr/ul/onKayitAciklamalari adresinden online ön-kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca 31 Mart 2021 tarihine kadar kayıt için gerekli belgelerin asılları veya onaylı suretlerini şahsen veya posta ile Enstitüye ulaştırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlamalıdır.

Adayların kayıt işlemi tamamlandığında kullanıcı adı ve şifreleri başvuru esnasında başvuru sistemine girdikleri mail adreslerine gönderilecektir.

 Kayıt işlemi tamamlanan öğrencilerin ders kayıt işlemini yapmadan önce mutlaka ilgili programın anabilim dalı başkanı ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Anabilim dalı başkanları e_posta adreslerine ve haftalık programlara http://online.lisansustu.ibu.edu.tr/post/AnaBilimDallariPro/ adresinden ulaşılabilir.

Ders kayıtları 26.02.2021 tarihinde başlayacak ve 05.03.2021 mesai bitimine kadar devam edecektir.

 

Ders - ekleme-bırakma ile danışman onayları ise 08 - 12.03.2021  tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrencilerin ders seçimi için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

(1) Eğitim dili  Türkçe olan bir lisansüstü  programa başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:

 1. a) Üniversitelerin TÖMER sınavlarından veya muadili sınavlardan Türkçe bildiğini gösteren en az B2 düzeyinde belgeye sahip olmak,
 2. b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
 3. c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında B2 seviyesinde başarılı olmak,

(2) Başvuruları alınan adayların, yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde TÜRKÇE ÖĞRENMELERİ İÇİN EN FAZLA İKİ YARIYIL süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre içerisinde öğrenci dil yeterliliğini belgelemesi halinde  açık olan İngilizce veya Arapça lisansüstü dersler alabilir.

(3) Lisansüstü eğitim dili İngilizce / yabancı dil olan programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:

 1. a) Üniversite tarafından yapılan sınav (YDYS) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen ve kabul edilen sınavlardan Yüksek Lisans için en az 50 (elli) veya eşdeğer puan, Doktora için en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmak,
 2. b) Adayın yurt içi veya yurt dışında Lisans ya da Yüksek Lisans eğitim dili ilgili programın eğitim dilinde veya anadilinde ise dil yeterlilik şartı aranmaz.

(4) Başvuruları alınan adayların, yukarıda  belirtilen belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde İNGİLİZCE / YABANCI DİL ÖĞRENMELERİ İÇİN EN FAZLA İKİ YARIYIL SÜRE TANINIR. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top