DERS ONAYLAMA İŞLEMLERİ

DERS ONAYLAMA İŞLEMLERİ

05 Mart 2021
     
 

Enstitümüz öğrencileri için 2020-2021 Bahar  Dönemi Öğrenci Ders Seçimi ve Danışman Onayları (BİRLİKTE), 08-14 Mart 2021 tarihleri arasında (öğrenci otomasyon değişikliği nedeni ile sorunlar yaşanmakta olup, sorunlar çözülene kadar ekle-bırak dönemi uzatılabilecektir) devam edecektir. Daha sonraki aşamalarda oluşabilecek yanlış veya eksik kayıtlanmaların önüne geçebilmek için aşağıdaki hususlara özen gösterilmesini ve anabilim dallarımızın öğrenci ve öğretim üyelerine gerekli duyurunun yapılmasını önemle rica ederiz.

 
     
 

EKLE-SİL DÖNEMİNDE DANIŞMANLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. BAİBÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 36/(2)(e) gereğince danışmanlar danışmanlığını yaptıkları öğrencilerin yükümlülüklerini takip etmekle sorumludur.
 2. 2020-2021 Bahar döneminde kesin kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt onayları Anabilim Dalı Başkanlarınca yapılacaktır.
 3. Bilimsel Hazırlık verilmiş,  tez danışmanı atanmamış (sadece akademik danışmanı atanmış olan), tez danışmanı 12 Şubat 2021 tarihinden sora atanmış ve tez danışmanı atanmış olsa dahi 2020-2021 Bahar dönemi girişli öğrenciler yönetmelik gereği danışman atamasını izleyen dönemden itibaren kayıtlanmaları gerektiğinden 2020-2021 Bahar dönemi için tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıtlanmayacaktır.
 4. 12 Şubat 2021 tarihinden önce tez danışmanı atanmış ve yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin tez çalışması ve açıldığı takdirde kendi tez danışmanının uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmaları zorunludur.
 5. Öğrencinin izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.
 6. Enstitümüz programlarında kayıtlı bir lisansüstü eğitim öğrencisinin bir dönemde alabileceği maksimum kredi miktarının (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması hariç) 30 AKTS (ECTS)’yi geçmemelidir. Öğrenci seçim esnasında geçmiş ise danışmanlar tarafından gerekli düzenleme yapılmalıdır.
 7. Öğrencilerin ders kayıtlarının danışman onayı aşamasında danışmanları tarafından incelenerek varsa gerekli düzeltmelerin (ders eksiltme, artırma, değiştirme gibi) yapılması gerekmektedir.
 8. Öğrencilerin kayıtlı olduğu program dışında “Başka Anabilim Dalından Ders Alma Kayıt Formu” ile alınacak dersler ve Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrencilerin üzerine atanan derslerin uygunluğu danışmanlar tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.
 9. Öğrencilerin ders kayıtlanma işleminin gerçekleşebilmesi için UBYS’de danışmanlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin ders kaydı yapılmamış olacaktır ve ekle-sil dönemi bittikten sonra hiçbir şekilde ders kayıtlarına müdahale edilmeyecektir.
 10. Öğretim üyelerinin öğrencilerin derslerine kayıtlanıp kayıtlanmadığını Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ders devam çizelgelerinden kontrol etmeleri ve ders yoklamalarını bu listelerden yapmaları gerekmektedir.
 11. Yönetmelik gereği dört dönem sonunda öğretim planında yer alan derslerini ve seminerini tamamlamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmektedir.
 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top