Tez Aşamasındaki Öğrencilere Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında Duyuru

23 Mart 2021
 

Tez Aşamasındaki Öğrencilere Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Verilmesi Hakkında Duyuru

 
 

20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine, 10.06.2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile; “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğretim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü eklenmiştir.

Bu kapsamda;

 1. 2020-2021 Bahar dönemi için Ek Süre Verilmesi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 24 Mart-25 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvuru yapmak isteyen "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz Enstitümüz web sayfasında Online İşlemler menüsünden  başvuruda bulunarak süreci başlatabilirler.
 3. Tüm derslerini tamamlamışTezli Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ile yeterlik sınavından başarılı olmuş ve tez çalışmasını sürdürmekte olan Doktora programına kayıtlı öğrenciler başvurabilirler.
 4. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders kaydını yenilemeyen öğrenciler başvuramaz.
 5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Kayıt Donduran Öğrenciler Ek süre talebinde bulunamaz.
 6. Bir öğrenci en fazla iki (2) defa ek süre hakkından yararlanabilir.
 7. Ek süre talebi onaylanan öğrencinin azami süresinin sonuna bir yarıyıl ilave edilmiş olacaktır.
 8. Tez Savunma Sınavı başvurusu yapmış, Tez Savunma Sınavına girmiş veya Tez Savunma Sınavına girerek düzeltme alan öğrenciler ek süre talebinde bulunamazlar.
 9. Doktora tez aşamasında olup ek süre talebi onaylanmış öğrenciler için de tez öneri raporu verme ve TİK yükümlülükleri devam eder. Örneğin; tez öneri raporunu yarıyıl sonu itibariyle sunması gereken öğrenciler ek süre talebi onaylanmış olsa bile raporlarını sunmalıdır.
 10. Ek Süre Talebi için son başvuru günü olan 25 Nisan 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular hakkında işlem yapılamayacaktır.
 11. Ek süre talebi danışman görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
 12. Ek süre almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.
 
     

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top