İdari Personel

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

 Dahili Telefon 

 Enstitü Sekreteri

Çiler GÜLEN

Enstitü Sekreteri

0 374 254 10 00 / 1213

Şef   Ülkü ERTEKİN 

Yazı İşleri

Müdür Sekreteri

0 374 254 10 00 / 1216

 Bilgisayar İşletmeni

İsmail ÖZCAN

Öğrenci İşleri

0 374 254 10 00 / 5390

Sekreter

Abdulbaki ERDİMEZ

Yazı İşleri

Müdür Sekreteri

0 374 254 10 00 / 1216

Memur Emrah Sıran KARA

Mutemet

0 374 254 10 00 / 5316

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Gölköy 14030 BOLU / TÜRKİYE
Tel: +90 (0374) 253 49 70   Fax : +90 (0374) 253 49 64 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top