Dilekçeler ve Formlar

  AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler BİLGİSAYAR ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.

 ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI İÇİN

FORMLAR

ÖĞRENCİLER İÇİN

FORMLAR ve DİLEKÇELER

 ÖĞRETİM  ELEMANLARI/JÜRİ  ÜYELERİ İÇİN 

FORM ve DİLEKÇELER

1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

1- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 1a- Tez Başlığı ve Tez Konusu Belirleme Formu

2- Ders Sayma İşlem Formu

2- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi 1b- Tez Başlığı ve Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi
 3a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu 3- Ders Saydırma Dilekçesi

2- Seminer Sunum Tutanak Formu

3b- Doktora Tez Danışmanı Atama Formu 4- Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

3- Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

4a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Formu 5- Başka Programdan Ders Alma Formu

4- Tez Danışmanı Tez Önerisi Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

4b- Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu  6- Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

5- Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı

5- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu 7- Fazladan Ders Alma Kayıt Formu

6- Tez Danışmanı TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

6- Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu 8-Tez Danışmanı İstem Dilekçesi

7- Doktora TİK Tutanak Formu

7- Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci) 9- İzin/Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

8a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV ÖNCESİ)

  10- Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe

8b- Lisansüstü Eğitim Tez Benzerlik Tarama Sonuç Formu

  11- Kayıt Aktif Ettirme Dilekçesi

8c- Tez Danışmanı Tez Savunma Jürisi Öneri Dilekçesi

  12a- Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

8d- Düzeltme Sonrası Tez Teslim Dilekçesi (3/6 AY UZATMA VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

  12b- Doktora Yeterlik Sınavı Tekrar Başvuru Dilekçesi

9a- Tez Sınavı Tutanak Formu

  13- Tez Önerisi Hazırlama Formu

9b- Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu (Güncellendi)

  14- Tez İzleme (TİK) Raporu Hazırlama Formu

10- Jüri ve TİK Üyeleri Tez Başlığı Değişiklik Formu

  15- Öğrenci Kongre vb. Katılım Talep Dilekçesi

11a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV SONRASI)

  16- Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi

11b- intihal Beyan Formu

  17- İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

11c- Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu

  18- Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi

12a- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)

  19- İlişik Kesme Belgesi

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi (TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

  20- Kayıt Sildirme Dilekçesi

13- Tez Savunması Sonrası Not Bildirim Formu

 

21- Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi

14- Not Düzeltme Formu

 

 

15- Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
   

16- Tez Danışmanlığı Bırakma Formu

   

17- Akademik Personel Görev Talep Formu

   

18- Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu

   

19a-Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (TR)

   

19b- Yeni Ders Ekleme/Değişiklik Öneri Formu (EN)

   

19c- Ders Kapatma Öneri Formu

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top