Yatay Geçiş

 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

a) Her yarıyıl ilgili Enstitü Anbilim Dalı istediği lisansüstü eğitim yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını

Enstitüye önerebilir. Kontenjanlar ve adaylarda aranacak şartlar enstitü kurulunun onayı ve Senato kararı

ile kesinleşir. Enstitü web sayfasında ilan edilir.

 

b) Yüksek lisans programlarına, en geç üçüncü döneme başlamamış olan; doktora programlarına ise doktora

yeterlik sınavına girmemiş olan öğrenciler yatay geçişle kabul edilebilir.

 

c) Adayların ilgili EADB’nın başvuru yapılan dönem için ilanında yer alan lisansüstü eğitim başvuru

şartlarını taşıması gerekir.

 

d) Koşulları taşıyan adaylar Enstitü Web sayfasında yer alan “Formlar ve Dilekçeler” kısmında yer alan “01-

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi” ile şahsen ya da posta yolu ile başvurmalıdır. Yatay geçiş başvurusu için,

istenen belgelerin (istenilen belgelerin listesi dilekçe örneğinde yer almaktadır) aslı veya geldiği enstitü

tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

 

e) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaşması

gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

f) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru

belgeleri tam olan ve koşulları taşıyan adayların başvuruları ilgili kurullar tarafında değerlendirmeye

alınacak ve sonuçlar Enstitü WEB sayfasında duyurulacaktır.

 

g) Kesin kayıt işlemlerini adaylar ŞAHSEN gelerek yaptıracaklardır.

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top