2017-2018 Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Kontenjanları ve Başvuru Koşulları için aşağıdaki linke tıklayınız....

       Üniversitemiz Online Başvuru Sisteminde oluşan arıza nedeni ile başvurular şahsen ya da enstitümüz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yapılacaktır. Mail ile başvuracaklar istenilen evrakları tarayarak ya da kaliteli resim olarak mail ekinde göndermelidir.  Mail ile başvurup ulaşıp ulaşmadığın  teyit etmek isteyenler Enstitümüz Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şenol YILDIZ'ı 0 374 254 10 00 dan 2608 nolu telefondan ulaşabilir.

Başvuru Tarihleri : 05-09 Şubat 2018

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" güncellenerek Yürütme Kurulu'nun 31.01.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.  

  Söz konusu Usul ve Esaslar'ın "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7'nci maddesinin; 

- Birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

- Üçüncü fıkrasında yer alan hüküm uyarınca Usul ve Esasların 6. maddenin (ç) fıkrasında belirtilenler dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

- ONLINE yapılan aday başvurularının geçerli sayılabilmesi için adaylar aşağıda listeli başvuru belgelerinin onaylı birer örneğini ve imzalı “Aday Başvuru Formu”nu dosya içerisinde eksiksiz bir şekilde, bilim sınavı esnasında anabilim dalı başkanlığına teslim etmekle yükümlüdürler. Belgelerini tam olarak teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

                  Dosya İçinde Yer Alması Gereken Belgeler

  1. İmzalı “Aday Başvuru Formu”
  2. Yüksek lisans başvuruları için adayların lisans mezuniyet belgesi veya diploma, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi veya diploma,
  3. Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans not dökümü (transkript)
  4. ALES/GRE sonuç belgesi, (ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçmiş yıllarda söz konusu sınavdan alınan puanların geçerlilik süresi de sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.)
  5. Yabancı dil belgesi (yüksek lisans için varsa, doktora için zorunlu),
  6. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x6) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır),
  7. Fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, oturma izin belgesi, pasaport,)

Duyurular

Haberler


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı