Ders Kayıtları : 26-30 Eylül 2018

Ders Ekleme Bırakma : 01-10 Ekim 2018

Not: "BAİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 8 gereğince tezli yüksek lisans öğrencilerinin birinci yarıyılın başında ya da en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora öğrencilerinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar “öğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü” dikkate alınarak tez danışmanlarının atanması gerekmektedir." Tez danışmanı atanma süresi geçtiği halde tercihini Enstitü Müdürlüğüne bildirmemiş öğrencilerimizin ders seçimi yapabilmeleri için 26-10 Ekim 2018 tarihleri arasında danışman tercih dilekçelerini Enstitü Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

 .İngilizce Eğitim Veren Programlar İçin;

Sıra No

Code

Grup No

Course Title

T

P

Cr.

ECTS

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı Soyadı

Ders Saati ve Günü

 

 

Yeri

1

61**008102016

1

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

3

0

3

5

Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU

09:00-12:00

Çarşamba

 FEF 21 no.lu derslik

2

61**007102016

1

Scientific Research Techniques and Publication Ethics

3

0

3

7,5

Prof. Dr. Okan KÜLKÖYLÜOĞLU

09:00- 12:00

 

Pazartesi

 FEF 21 no.lu derslik

  1. ** Fen Dr programları
  2. ** Fen YL programları

 . Türkçe Eğitim Veren Programlar İçin;

Sıra No

Dersin Kodu

Grup No

Dersin Adı

T

U

Kr

AKTS

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı Soyadı

Ders Saati ve Günü

 

 Yeri

1

61**008102016

1

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

5

Doç. Dr. Gürcan YILDIRIM

14:30-17:20

 

Cuma

MMF

209 no.lu Derslik

2

61**007102016

1

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

7,5

Dr. Öğr. Üyesi İhsan CANAN

15:00 - 18:00

Pazartesi

ZDBF

2108 nolu Derslik

  1. **Mühendislik ve Ziraat Dr programları
  2. **Mühendislik ve Ziraat YL programları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyurular

Haberler


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı