FORMLAR ve DİLEKÇELER

       AÇIKLAMALAR

  • Formlar ve Dilekçeler ELEKTRONİK ortamda hazırlanmalıdır.
  • Dilekçeler EBYS'den giriş yapılıp evrak numarası verilebilmesi için mutlaka Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
  • Formlar Enstitü Müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığına teslim edilmelidir.
  • Dilekçe ve formlar üst yazı ve gerekiyorsa ADAK kararı ile ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
  • Form ve dilekçelerin orijinal kopyaları öğrenci dosyalarında arşivlenmek üzere Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır.
 ENSTİTÜ ANABİLİM DALLARI İÇİN FORMLAR ÖĞRENCİLER İÇİN FORMLAR ve DİLEKÇELER  ÖĞRETİM  ELEMANLARI  /  JÜRİ  ÜYELERİ İÇİN FORM ve DİLEKÇELER

 1- Bilimsel Hazırlık Dersi Belirleme Formu

1- Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 1a- Tez Başlığı ve Tez Konusu Belirleme Formu

 2- Ders Sayma İşlem Formu

 2- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi 1b- Tez Başlığı ve Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi
 3a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Atama Formu  3- Ders Saydırma Dilekçesi

2- Senimer Sunum Tutanak Formu

3b- Doktora Tez Danışmanı Atama Formu  4- Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi

3- Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

4a- Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Formu  5- Başka Programdan Ders Alma Formu

4- Tez Danışmanı Tez Önerisi Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

4b- Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Formu  6- Bilimsel Hazırlık Dersleri Yanı Sıra Lisansüstü Ders Alma Dilekçesi

5- Doktora Tez Önerisi Savunması Toplantı Tutanağı

 5- Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Formu  7- Fazladan Ders Alma Kayıt Formu

6- Tez Danışmanı TİK Toplantı Tarihi Belirleme Dilekçesi

 6- Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu  8- Ortalamaya Katılmayacak Ders Belirleme Dilekçesi

7- Doktora TİK Tutanak Formu

 7- Erasmus Akademik Tanınırlık Formu (Dönen Öğrenci)  9- İzin/Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

8a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV ÖNCESİ)

  10- Erasmusla Gidecek Öğrenciler İçin Dilekçe

8b- Lisansüstü Eğitim Tez Benzerlik Tarama Sonuç Formu

  11- Kayıt Aktif Ettirme Dilekçesi

8c- Tez Danışmanı Tez Savunma Jürisi Öneri Dilekçesi

  12- Doktora Yeterlik Sınavı Sınavı Başvuru Dilekçesi

9a- Tez Sınavı Tutanak Formu

  13- Tez Önerisi Hazırlama Formu

9b- Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

  14- Tez İzleme (TİK) Raporu Hazırlama Formu

10- Jüri ve TİK Üyeleri Tez Başlığı Değişiklik Formu

  15- Öğrenci Kongre vb. Katılım Talep Dilekçesi

11a- Tez Teslim Dilekçesi (SINAV SONRASI)

  16- Kayıp Belgenin Yenisini Talep Dilekçesi

11b- intihal Beyan Formu

  17- İletişim Bilgileri Değişiklik Dilekçesi

12a- Ders Telafi Programı Bildirim Dilekçesi (GİTMEDEN ÖNCE)

  18- Diploma Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçisi

12b- Ders Telafi Bildirim Dilekçesi(TELAFİ YAPILDIKTAN SONRA)

  19- İlişik Kesme Belgesi

13- Tez Savunması Sonrası Not Bildirim Formu

 

20- Kayıt Sildirme Dilekçesi

14- Not Düzeltme Formu

 

21- Tez Danışmanı Belirleme Dilekçesi

15- Özel Öğrenci Not Bildirim Formu
   22- Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Dilekçesi

16- Tez Danışmanlığı Bırakma Formu

   

17- Akademik Personel Görev Talep Formu

   

18- Öğretim Üyeleri İçin Okutulacak Ders Bildirim Formu

   

19- Programa Ders Ekleme-Kapatma Formu

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı